چه نوع کیوی بخریم، سفت یا نرم؟

چون کیوی پس از رسیدن خیلی زود نرم می‌شود، معمولا در میوه‌فروشی‌ها یا کیوی‌ها ‌خیلی شل هستند و ‌یا هنوز سفت و‌ ‌کال
اگر معمولا در مقادیر زیاد خرید می‌کنید، کیوی‌های سفت را بخرید. دقت کنید که هیچگونه لکه یا .پوست زخمی‌ نداشته باشند
می‌توان کیوی را در منزل رسیده کرد
آنها را جداگانه در یک کیسه در یخچال نگه دارید. در شرایط مناسب کیوی تا حتی ۴ ماه در .یخچال میماند
یکی دوتا (به تعدادی که میخواهید مصرف کنید)، کیوی‌ها را در دمای معمولی روی پیشخوان آشپزخانه و دور از نور خورشید و گرما قرار دهید، ظرف ۳ تا ۵ روز آنها میرسند
برای آنکه کیوی‌ها زودتر برسند، آنها را با سیب، موز یا گلابی در یک کیسه پلاستیکی سوراخدار و یا کیسه کاغذی قرار دهید تا یکی دو روزه برسند.
:دو‌نکته را به یاد داشته باشید
اگر کیوی سفت دارای دانه‌های زرد یا سبز باشد، هرگز نخواهند رسید چون زیادی زود از درخت کنده شده‌اند. پیش از خرید، یکی را چک کنید تا مطمئن شوید دانه‌های سیاه دارند
کیوی پس از رسیدن زود فاسد میشود