میوه را با غذا بخوريم يا نه؟

در صورت خوردن میوه همراه غذا، به علت فیبر بالا، هضم غذا كندتر میشود. طبق تحقيقات، در يك فرد سالم، فيبر ميوه زمان هضم وعده غذایی را از ٧٢ دقيقه به ٨٦ دقيقه افزايش ميدهد، اينكه فيبر غذا باعث كند شدن هضم غذا شود درواقع نكته مثبتى است چون موجب مى شود شما براى مدت طولانى ترى احساس سيرى داشتن باشيد در نتيجه دريافت غذايى شما را كاهش مى دهد.

اگر چه برخی فکر میکنند طولانی‌شدن مدت هضم در معده، سبب فساد غذا میشود، ولی این صحیح نیست. این زمان آنقدر زیاد نیست که براى رشد باكترى‌ها كافى باشد. به فرض اينكه زمان زيادى براى رشد باكترى وجود داشته باشد،

تركيب شدن غذا با اسيد معده به محض ورود به معده اسيدى ايجاد مى كند كه مانع از رشد باكترى ها مى‌شود