ابزار کاربر

ابزار سایت


انواع_رژیم_غذایی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
انواع_رژیم_غذایی [2019/09/17 13:57]
pezhman
انواع_رژیم_غذایی [2019/10/06 15:15]
pezhman
خط 2: خط 2:
  
 [[ketogenic_diet|رژیم کتوژنیک]] [[ketogenic_diet|رژیم کتوژنیک]]
 +
 +[[گیاهخواری|گیاهخواری]]
 +
 +[[رژیم اتکینز|رژیم اتکینز ( atkins diet)]]
 +
 +[[رژیم DASH|رژیم DASH]]
 +
 +[[رژیم روزه‌ داری (Fasting Diet)|رژیم روزه‌ داری (Fasting Diet)]]
انواع_رژیم_غذایی.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)