ابزار کاربر

ابزار سایت


باقالی_پلو_رژیمی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
باقالی_پلو_رژیمی [2016/05/21 14:22]
pezhman ایجاد شد
باقالی_پلو_رژیمی [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 10: خط 10:
   * شوید خشک ۴ گرم   * شوید خشک ۴ گرم
   * روغن ۴ گرم   * روغن ۴ گرم
-  ​ 
- 
-==== روش پخت ==== 
  
  
باقالی_پلو_رژیمی.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)