ابزار کاربر

ابزار سایت


رژیم_اتکینز

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
رژیم_اتکینز [2019/09/30 15:50]
pezhman
رژیم_اتکینز [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 ===== رژیم اتکینز Atkins ===== ===== رژیم اتکینز Atkins =====
 +{{ :​رژیم_اتکینز.jpg?​nolink&​600 |}}
  
 رژیم اتکینز رژیمی است با کربوهیدرات پایین که عموما برای کاهش وزن استفاده می‌شود. این رژیم ادعا می کند که شما می‌توانید با خوردن پروتئین و چربی در مقادیر نامحدود باز هم وزن کم کنید مادامی که کربوهیدرات را در برنامه غذایی خود محدود کنید. در 12 سال گذشته مطالعاتی انجام شده که نشان دادند رژیم محدود از نظر کربوهیدارت بدون نیاز به شمارش کالری برای کاهش وزن موثر است و همچنین می‌تواند اثرات مثبتی بر سلامت داشته باشد. ​ رژیم اتکینز رژیمی است با کربوهیدرات پایین که عموما برای کاهش وزن استفاده می‌شود. این رژیم ادعا می کند که شما می‌توانید با خوردن پروتئین و چربی در مقادیر نامحدود باز هم وزن کم کنید مادامی که کربوهیدرات را در برنامه غذایی خود محدود کنید. در 12 سال گذشته مطالعاتی انجام شده که نشان دادند رژیم محدود از نظر کربوهیدارت بدون نیاز به شمارش کالری برای کاهش وزن موثر است و همچنین می‌تواند اثرات مثبتی بر سلامت داشته باشد. ​
رژیم_اتکینز.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)