ابزار کاربر

ابزار سایت


رژیم_غذایی_در_نارسایی_کلیوی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
رژیم_غذایی_در_نارسایی_کلیوی [2019/10/16 12:23]
pezhman
رژیم_غذایی_در_نارسایی_کلیوی [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 7: خط 7:
 1) میزان لبنیات این افراد به خاطر مقادیر بالای ​ فسفر باید محدود باشد و از نوع پرچرب استفاده شود زیرا هرچه میزان چربی بیشتر باشد، میزان فسفر آنها کمتر است. 1) میزان لبنیات این افراد به خاطر مقادیر بالای ​ فسفر باید محدود باشد و از نوع پرچرب استفاده شود زیرا هرچه میزان چربی بیشتر باشد، میزان فسفر آنها کمتر است.
  
-2) به جای پنیر باید از پنیر خامه ای استفاده ​کنند در مقدار محدود+2) به جای پنیر باید از مقدار محدود ​پنیر خامه ای استفاده ​شود.
  
 3) مصرف حبوبات و مغزها در این افراد باید به شدت محدود شود یا در شرایط خاص جایگزین گوشت برنامه شود. 3) مصرف حبوبات و مغزها در این افراد باید به شدت محدود شود یا در شرایط خاص جایگزین گوشت برنامه شود.
رژیم_غذایی_در_نارسایی_کلیوی.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)