ابزار کاربر

ابزار سایت


alluser

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
alluser [2018/07/01 11:12]
pezhman ایجاد شد
alluser [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-اپلیکیشن خورشاد برای هر فردی متناسب با نیاز او و به صورت شخصی برنامه‌ی خاصی طراحی می‌کند که بین ۹۰۰ تا بیش از ۴۵۰۰ کالری می‌تواند باشد.{{:​8----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 + 
 +====== آیا برنامه غذایی برای همه کاربران یکسان است؟! ====== 
 +اپلیکیشن خورشاد برای هر فردی متناسب با نیاز او و به صورت شخصی برنامه‌ی خاصی طراحی می‌کند که بین ۹۰۰ تا بیش از ۴۵۰۰ کالری می‌تواند باشد.{{:​8----01.jpg?​direct&​500 |}}
alluser.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)