ابزار کاربر

ابزار سایت


banana

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
banana [2016/02/04 13:52]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
banana [2016/07/13 17:24]
pezhman
خط 10: خط 10:
 موزه ای سالم که خیلی سفت نیستند را انتخاب کنید. موزه ای سالم که خیلی سفت نیستند را انتخاب کنید.
 موزهای خیلی سبز یا خیلی نرم و شل را انتخاب نکنید. موز به شکل آرد و چیپس هم عرضه می شود که کالری بسیار بالایی دارد. موزهای خیلی سبز یا خیلی نرم و شل را انتخاب نکنید. موز به شکل آرد و چیپس هم عرضه می شود که کالری بسیار بالایی دارد.
 +{{:​pic-banana.jpg?​direct |}}
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
banana.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)