ابزار کاربر

ابزار سایت


basically

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
basically [2018/08/27 12:53]
pezhman
basically [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 2: خط 2:
  
  
-{{:​14----01.jpg?​direct&​500 |}}+{{:​14----01.jpg?​direct&​300 |}}
 اپلیکیشن خورشاد فاکتورهای متعددی مانند جنسیت، سن، قد، وزن، وضعیت بارداری، شیردهی را در نظر می‌گیرد و بعد از مدتی حتی روند پیشرفت و ثبت روزانه کاربر را هم در محاسبات و برنامه‌ریزی لحاظ می‌کند. اپلیکیشن خورشاد فاکتورهای متعددی مانند جنسیت، سن، قد، وزن، وضعیت بارداری، شیردهی را در نظر می‌گیرد و بعد از مدتی حتی روند پیشرفت و ثبت روزانه کاربر را هم در محاسبات و برنامه‌ریزی لحاظ می‌کند.
  
basically.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)