ابزار کاربر

ابزار سایت


bean

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
bean [2016/07/09 13:25]
pezhman
bean [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 5: خط 5:
 لوبیا سفید گونه های مختلفی دارد.انواع لوبیا سفید در اکثر دستورهای غذایی قابل جابجایی با هم هستند. به اندازه لوبیا قرمز خوش طعم نبوده و طعم غذایی که در آن پخته میشوند را به خود میگیرند. لوبیا چیتی لکه های خود را حین پخت از دست میدهد و رنگی صورتی با بافتی کرمی رنگ به خود می گیرد. میتوان به جای لوبیا قرمز کپسولی از آن استفاده کرد و به غذا رنگ میدهد. به صورت پوره خوشمزه است. لوبیا رومی، در ایتالیا خیلی مورد توجه قرار میگیرد و در آنجا به آن "​فاجولو رومانو"​ میگویند. پس از پخت به طور یکدست رنگی میشود. بافتی لطیف دارد و طعم غذایی که در آن پخته میشود به خود میگیرد. میتواند به جای لوبیا چیتی یا قرمز جایگزین شود. لوبیا قرمز بافت و طعمی لطیف دارد و در غذاهایی که به آرامی پخته میشوند کاربرد دارد، زیرا جاذب طعم است. در چیلی استفاده میشود و غالبا کنسرو میشود، میتوان آن را جایگزین لوبیا رومی یا چیتی کرد. ​ لوبیا سفید گونه های مختلفی دارد.انواع لوبیا سفید در اکثر دستورهای غذایی قابل جابجایی با هم هستند. به اندازه لوبیا قرمز خوش طعم نبوده و طعم غذایی که در آن پخته میشوند را به خود میگیرند. لوبیا چیتی لکه های خود را حین پخت از دست میدهد و رنگی صورتی با بافتی کرمی رنگ به خود می گیرد. میتوان به جای لوبیا قرمز کپسولی از آن استفاده کرد و به غذا رنگ میدهد. به صورت پوره خوشمزه است. لوبیا رومی، در ایتالیا خیلی مورد توجه قرار میگیرد و در آنجا به آن "​فاجولو رومانو"​ میگویند. پس از پخت به طور یکدست رنگی میشود. بافتی لطیف دارد و طعم غذایی که در آن پخته میشود به خود میگیرد. میتواند به جای لوبیا چیتی یا قرمز جایگزین شود. لوبیا قرمز بافت و طعمی لطیف دارد و در غذاهایی که به آرامی پخته میشوند کاربرد دارد، زیرا جاذب طعم است. در چیلی استفاده میشود و غالبا کنسرو میشود، میتوان آن را جایگزین لوبیا رومی یا چیتی کرد. ​
 لوبیا سیاه پایه بیسیاری از دستور غذاهای آمریکایی و آمریکای مرکزی و مکزیک است. در خوراک های مکزیکی مانند بوریتو و انچیلادا، یا در سوپ و سالاد استفاده میشود. لوبیا سیاه پایه بیسیاری از دستور غذاهای آمریکایی و آمریکای مرکزی و مکزیک است. در خوراک های مکزیکی مانند بوریتو و انچیلادا، یا در سوپ و سالاد استفاده میشود.
 +{{:​pic-redbean.jpg?​direct&​300 |}}
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
bean.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)