ابزار کاربر

ابزار سایت


broad_bean

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
broad_bean [2016/02/06 07:10]
pezhman created
broad_bean [2019/04/22 11:10] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-====== باقلا (Broad bean) ======+====== باقلا (Broad/Fava bean) ======
  
  
 میوه این گیاه، باقلا ​ یا "​فاوا"​ نیز نامیده می شودو در انواع مختلف یافت میشود. میوه این گیاه، باقلا ​ یا "​فاوا"​ نیز نامیده می شودو در انواع مختلف یافت میشود.
 +{{:​pic-favabean.jpg?​direct&​300 |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
broad_bean.1454730050.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/02/19 12:13 (ویرایش خارجی)