ابزار کاربر

ابزار سایت


calorie

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


کالری

کالری یک واحد اندازه گیری انرژی است. البته واحد دقیق برای اندازه گیری انرژی خوراکی ها کیلوکالری است ولیی صرفا برای راحتی از کالری به جای کیلو کالری استفاده می شود. یک کیلوکالری معادل انرژی است که لازم است تا دمای یک کیلو گرم آب یک درجه سانتیگراد افزایش یابد. یکی از دیگر از واحد های انرژی کیلو ژول است.

calorie.1454732853.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/02/19 12:13 (ویرایش خارجی)