ابزار کاربر

ابزار سایت


calorie

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
calorie [2016/02/06 07:57]
pezhman created
calorie [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 4: خط 4:
 کالری یک واحد اندازه گیری انرژی است. البته واحد دقیق برای اندازه گیری انرژی خوراکی ها کیلوکالری است ولیی صرفا برای راحتی از کالری به جای کیلو کالری استفاده می شود. یک کیلوکالری معادل انرژی است که لازم است تا دمای یک کیلو گرم آب یک درجه سانتیگراد افزایش یابد. کالری یک واحد اندازه گیری انرژی است. البته واحد دقیق برای اندازه گیری انرژی خوراکی ها کیلوکالری است ولیی صرفا برای راحتی از کالری به جای کیلو کالری استفاده می شود. یک کیلوکالری معادل انرژی است که لازم است تا دمای یک کیلو گرم آب یک درجه سانتیگراد افزایش یابد.
 یکی از دیگر از واحد های انرژی کیلو ژول است. یکی از دیگر از واحد های انرژی کیلو ژول است.
 +
 +دو روش برای محاسبه انرژی خوراکی ها وجود دارد. ([[Energy Measurement|محاسبه انرژی خوراکی ها]])
 +
 +
calorie.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)