ابزار کاربر

ابزار سایت


carbohydrates

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
carbohydrates [2016/02/17 12:24]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
carbohydrates [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 16: خط 16:
 ==== فیبر خوراکی ==== ==== فیبر خوراکی ====
  
-این اصطلاح برای افتراق فیبر موجود در غذا از فیبر های طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در منسوجات (ابریشم، کتان، پشم، نایلون) به کار میرود. فیبر  ​غذایی مانند سایر کربوهیدرات ها نیست. اتصالاتی که واحد های قندی آن را کنار یکدیگر نگه می دارند، توسط آنزیم های گوارشی انسان شکسته نمیشوند. اگر چه باکتری های که به طور طبیعی در روده ها زندگی میکنند مقدار بسیار کمی فیبر غذایی را به اسید های چرب تبدیل میکنند ولی فیبر ​غذایی به عنوان یک منبع انرژی در نظر گرفته نمیشود.+این اصطلاح برای افتراق فیبر موجود در غذا از فیبر های طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در منسوجات (ابریشم، کتان، پشم، نایلون) به کار میرود. ​[[fiber|فیبر  ​خوراکی]] مانند سایر کربوهیدرات ها نیست. اتصالاتی که واحد های قندی آن را کنار یکدیگر نگه می دارند، توسط آنزیم های گوارشی انسان شکسته نمیشوند. اگر چه باکتری های که به طور طبیعی در روده ها زندگی میکنند مقدار بسیار کمی ​[[fiber|فیبر غذایی]] را به اسید های چرب تبدیل میکنند ولی ​[[fiber|فیبر ​خوراکی]] به عنوان یک منبع انرژی در نظر گرفته نمیشود.
  
 ===== کربوهیدرات ها و انرژی ===== ===== کربوهیدرات ها و انرژی =====
carbohydrates.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)