ابزار کاربر

ابزار سایت


cereals-grains

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
cereals-grains [2017/11/07 12:25]
pezhman
cereals-grains [2017/11/25 12:38]
pezhman
خط 10: خط 10:
  
 **رویان** که در انتهای دانه قرار دارد همانیست که در نهایت می‌تواند مانند ریشه رشد کند و تبدیل به گیاهی تازه شود. علارغم اندازه کوچک آن مقدار زیادی مواد مغذی دارد. وجود چربی زیاد می‌تواند سبب شود که رویان فاسد شود. **رویان** که در انتهای دانه قرار دارد همانیست که در نهایت می‌تواند مانند ریشه رشد کند و تبدیل به گیاهی تازه شود. علارغم اندازه کوچک آن مقدار زیادی مواد مغذی دارد. وجود چربی زیاد می‌تواند سبب شود که رویان فاسد شود.
-غلات مختلف دارای مقادیر مختلفی مواد مغذی هستند و این موضوع درباره میزان گلوتین آنها هم صدق می‌کند.+غلات مختلف دارای مقادیر مختلفی مواد مغذی هستند و این موضوع درباره میزان ​[[gluten_intolerance|گلوتن]] آنها هم صدق می‌کند.
  
 {{:​cereal-grains.jpg?​300 |}} {{:​cereal-grains.jpg?​300 |}}
cereals-grains.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)