ابزار کاربر

ابزار سایت


chart

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
chart [2018/07/22 10:14]
pezhman ایجاد شد
chart [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-در قسمت سمت راست منحنی نمودار وزن، دو خط قرمز نمایش داده شده‌اند. در واقع اپلیکیشن پیش‌ بینی می‌کند که وزن کاربر در آینده در این بازه تغییر خواهد کرد اگر برنامه غذایی و بودجه کالری روزانه‌ی پیشنهادی اپلیکیشن را رعایت کند. این بازه بر اساس عملکرد کاربر دائما در حال تنظیم و هدفگذاری جدید است و به کاربر این دید را می‌دهد که سبک زندگی و برنامه‌ی غذایی روزانه‌اش پی را به کدام سمت خواهد برد.{{:​33----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 +====== خطوط قرمز در امتداد نمودار وزن برای چیست؟ ====== 
 +در قسمت سمت راست منحنی نمودار وزن، دو خط قرمز نمایش داده شده‌اند. در واقع اپلیکیشن پیش‌ بینی می‌کند که وزن کاربر در آینده در این بازه تغییر خواهد کرد اگر برنامه غذایی و بودجه کالری روزانه‌ی پیشنهادی اپلیکیشن را رعایت کند. این بازه بر اساس عملکرد کاربر دائما در حال تنظیم و هدفگذاری جدید است و به کاربر این دید را می‌دهد که سبک زندگی و برنامه‌ی غذایی روزانه‌اش پی را به کدام سمت خواهد برد.{{:​33----01.jpg?​direct&​500 |}}
chart.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)