ابزار کاربر

ابزار سایت


chart1

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

chart1 [2019/04/22 11:10]
chart1 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +====== نمودار تغذیه چیست؟ چگونه می‌شود از آن استفاده کرد؟ ======
 +در اپلیکیشن خورشاد، نمودار تغذیه میانگین مصرف مواد مغذی مختلف را بر اساس اطلاعاتی که کاربر وارد کرده‌است نشان ‌می‌دهد. بدین شکل کاربر می‌تواند در سبک زندگی و خوراک خود بازنگری کلی داشته باشد. حالت ایده‌آل اینست که حدود پنجاه و پنج درصد انرژی از کربوهیدرات، پانزده درصد انرژی از پروتئین و سی درصد انرژی از چربی تامین شود.{{:​34----01.jpg?​direct&​500 |}}