ابزار کاربر

ابزار سایت


chart2

نمودار فعالیت چیست؟ چگونه می‌شود از آن استفاده کرد؟

نمودار فعالیت میزان انرژی سوزانده شده از فعالیت ورزشی در هر روز را نشان می‌دهد.

chart2.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:10 (ویرایش خارجی)