ابزار کاربر

ابزار سایت


chart2

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


نمودار فعالیت چیست؟ چگونه می‌شود از آن استفاده کرد؟

نمودار فعالیت میزان انرژی سوزانده شده از فعالیت ورزشی در هر روز را نشان می‌دهد.

chart2.1536141887.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)