ابزار کاربر

ابزار سایت


citron

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
citron [2016/07/17 09:25]
pezhman ایجاد شد
citron [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 2: خط 2:
  
    
-بالنگ هم خانواده مرکبات و بومی کشور است. بافت سبز و زرد آن اسیدی است و خیلی آبدار نیست. به چندین قطعه تقسیم می شود. حاوی هسته های بسیاری است و پوشش سفید و ضخیمی دور آن را گرفته است.+بالنگ هم خانواده مرکبات و بومی کشور ​چین ​است. بافت سبز و زرد آن اسیدی است و خیلی آبدار نیست. به چندین قطعه تقسیم می شود. حاوی هسته های بسیاری است و پوشش سفید و ضخیمی دور آن را گرفته است.
  
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
citron.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)