ابزار کاربر

ابزار سایت


coconut

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
coconut [2019/04/22 11:10]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
coconut [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 ====== نارگیل (Coconut) ====== ====== نارگیل (Coconut) ======
  
 +[[http://​www.khorshad.com/​%d9%85%d8%ba%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/​|{{ :​new_article_gif.gif?​ }}]]
 +
 +
 +----
 +
 +----
  
 درخت نارگیل از خانواده نخل ها و بومی شمال شرقی آسیا است. بخش خوردنی نارگیل گوشت آن است و مایع شیرین و نیروبخشی در داخل آن وجود دارد. آب نارگیل نباید با شیر آن اشتباه گرفته شود. درخت نارگیل از خانواده نخل ها و بومی شمال شرقی آسیا است. بخش خوردنی نارگیل گوشت آن است و مایع شیرین و نیروبخشی در داخل آن وجود دارد. آب نارگیل نباید با شیر آن اشتباه گرفته شود.
coconut.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)