ابزار کاربر

ابزار سایت


cranberry

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
cranberry [2016/07/09 12:53]
pezhman
cranberry [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 نوعی از توت که متعلق به شمال آمریکا و اروپا است. کرنبری از خانواده [[blueberry|بلوبری]] و [[strawberry|توت فرنگی وحشی]] است و شبیه آلبالوی کوچک است. این میوه آبدار، ترش و دارای دانه های ریز قابل خوردن است. نوعی از توت که متعلق به شمال آمریکا و اروپا است. کرنبری از خانواده [[blueberry|بلوبری]] و [[strawberry|توت فرنگی وحشی]] است و شبیه آلبالوی کوچک است. این میوه آبدار، ترش و دارای دانه های ریز قابل خوردن است.
-{{:​pic-cranberry.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
    
 کرنبری های گوشتی، سفت و براق را انتخاب کنید. کرنبری های گوشتی، سفت و براق را انتخاب کنید.
 از خریدن کرنبری های نرم، چروک، با دانه های سفید و کدر و تغییر رنگ داده خودداری کنید. از خریدن کرنبری های نرم، چروک، با دانه های سفید و کدر و تغییر رنگ داده خودداری کنید.
 +{{:​pic-cranberry.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
cranberry.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)