ابزار کاربر

ابزار سایت


daily

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
daily [2018/07/01 11:10]
pezhman ایجاد شد
daily [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-اپلیکیشن خورشاد قابلیت این ​ را دارد که برای هر رژیم غذایی بیش از ۹۰۰ کالری در روز، یک برنامه غذایی شامل سه وعده اصلی و سه میان‌وعده بصورت پیشنهادی ارائه دهد. که مجموع کالری روزانه این برنامه‌ها با تلورانس قابل قبولی حدود بودجه روزانه کاربر است. البته در این برنامه‌ی روزانه، به غیر از میزان کالری، موارد علمی دیگری از جمله تناسب میزان مواد مغذی مورد نیاز بدن فرد در نظر گرفته شده‌است.{{:​6----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 +====== برنامه روزانه بر چه اساسی تنظیم شده‌است؟ ====== 
 + 
 +اپلیکیشن خورشاد قابلیت این ​ را دارد که برای هر رژیم غذایی بیش از ۹۰۰ کالری در روز، یک برنامه غذایی شامل سه وعده اصلی و سه میان‌وعده بصورت پیشنهادی ارائه دهد. که مجموع کالری روزانه این برنامه‌ها با تلورانس قابل قبولی حدود بودجه روزانه کاربر است. البته در این برنامه‌ی روزانه، به غیر از میزان کالری، موارد علمی دیگری از جمله تناسب میزان مواد مغذی مورد نیاز بدن فرد در نظر گرفته شده‌است.{{:​6----01.jpg?​direct&​500 |}}
daily.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)