ابزار کاربر

ابزار سایت


daily_activity

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
daily_activity [2016/02/06 13:08]
pezhman created
daily_activity [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-**انرژی برای کارهای روزانه**+====== ​انرژی برای کارهای روزانه ​======
  
-برای هر کاری که روزانه انجام میگیرد بدن انرژی مصرف میشود؛ از مسواک زدن صبح به دندان تا باغبانی یا ورزش کردن در باشگاه.+ 
 +برای هر کاری که روزانه انجام میگیرد بدن انرژی مصرف میکند؛ از مسواک زدن صبح به دندان تا باغبانی یا ورزش کردن در باشگاه.
  
 انرژی مصرفی به نوع فعالیت و شدت آن ، وزن فرد و مدت انجام آن فعالیت بستگی دارد. میزان فعالیت فیزیکی روزانه ممکن است برای سادگی به [[activity_level|۴ یا ۵ سطح]] طبقه بندی شود. انرژی مصرفی به نوع فعالیت و شدت آن ، وزن فرد و مدت انجام آن فعالیت بستگی دارد. میزان فعالیت فیزیکی روزانه ممکن است برای سادگی به [[activity_level|۴ یا ۵ سطح]] طبقه بندی شود.
daily_activity.1454751521.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)