ابزار کاربر

ابزار سایت


daily_activity

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


انرژی برای کارهای روزانه

برای هر کاری که روزانه انجام میگیرد بدن انرژی مصرف میشود؛ از مسواک زدن صبح به دندان تا باغبانی یا ورزش کردن در باشگاه.

انرژی مصرفی به نوع فعالیت و شدت آن ، وزن فرد و مدت انجام آن فعالیت بستگی دارد. میزان فعالیت فیزیکی روزانه ممکن است برای سادگی به ۴ یا ۵ سطح طبقه بندی شود.

daily_activity.1454751547.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/02/19 12:13 (ویرایش خارجی)