ابزار کاربر

ابزار سایت


dailycalorie_step1

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

dailycalorie_step1 [2019/04/22 11:10]
dailycalorie_step1 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +====== برای کاربر جدید، میزان کالری نیاز روزانه بر چه اساسی تعیین ‌میشود؟======
 +
 +
 +{{:​4----01.jpg?​direct&​500 |}}برای یک کاربر جدید موارد زیر در تعیین بودجه کالری روزانه در نظر گرفته می‌شوند، جنسیت، سن، قد، وزن، وضعیت بارداری و یا شیردهی برای خانم‌ها. البته افراد با توجه به سنی متفاوتی خواهند داشت.