ابزار کاربر

ابزار سایت


dailycalorie_step2

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

dailycalorie_step2 [2019/04/22 11:10]
dailycalorie_step2 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +====== برای کاربر فعلی، میزان کالری ​ نیاز روزانه بر چه اساسی تعیین ‌میشود؟ ======
 +
 +پس از آنکه مدتی از اپلیکیشن استفاده کردید، علاوه‌بر فاکتورهای اصلی، اپلیکیشن روند تعییرات وزن شما و نظم و دقت شما در استفاده از اپلیکیشن در محاسبات آینده لحاظ می‌کند. یعنی اگر مرتب از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنید، محاسبه بودجه کالری روزانه بطور هوشمندانه بر اساس خصوصیات شما و پیشرفتتان بهینه خواهد شد.{{:​5----01.jpg?​direct&​500 |}}