ابزار کاربر

ابزار سایت


dailycalorie_step2

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
dailycalorie_step2 [2018/06/30 16:01]
pezhman ایجاد شد
dailycalorie_step2 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-پس از آنکه مدتی از اپلیکیشن استفاده کردید، علاوه‌بر فاکتورهای اصلی، اپلیکیشن روند تعییرات وزن شما و نظم و دقت شما در استفاده از اپلیکیشن در محاسبات آینده لحاظ می‌کند. یعنی اگر مرتب از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنید، محاسبه بودجه کالری روزانه بطور هوشمندانه بر اساس خصوصیات شما و پیشرفتتان بهینه خواهد شد.{{:​5----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 +====== برای کاربر فعلی، میزان کالری ​ نیاز روزانه بر چه اساسی تعیین ‌میشود؟ ====== 
 + 
 +پس از آنکه مدتی از اپلیکیشن استفاده کردید، علاوه‌بر فاکتورهای اصلی، اپلیکیشن روند تعییرات وزن شما و نظم و دقت شما در استفاده از اپلیکیشن در محاسبات آینده لحاظ می‌کند. یعنی اگر مرتب از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنید، محاسبه بودجه کالری روزانه بطور هوشمندانه بر اساس خصوصیات شما و پیشرفتتان بهینه خواهد شد.{{:​5----01.jpg?​direct&​500 |}}
dailycalorie_step2.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)