ابزار کاربر

ابزار سایت


dry_heat_cooking

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


پخت با حرارت مستقیم

در این روش از فر یا کباب پز استفاده میشود. سبزیجات را درسته با پوست یا تکه ای بپزید. بادمجان و سیب زمینی را سوراخ کنید یا پوستشان را شیار دهید تا بر اثر فشار داخلی منفجر نشود. پخت با حرارت خشک، سبزیجات را نرم، آبدار و خوشمزه میکند و از هدر رفت مواد مغذی می کاهد به ویژه اگر پوست آن باقی بماند. افزودن چاشتی های اسیدی یا قلیایی مفید نیست.

dry_heat_cooking.1455616375.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)