ابزار کاربر

ابزار سایت


eating_out

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
eating_out [2016/02/13 13:36]
pezhman created
eating_out [2019/04/22 11:10] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-====== غذا خوردن در رستورانها و مهمانیها ======+====== غذا خوردن در رستوران ها و مهمانی ها ======
  
   * هرگز گرسنه به مهمانی و یا رستوران نروید. یک میان وعده کوچک پیش از رفتن میل کنید.   * هرگز گرسنه به مهمانی و یا رستوران نروید. یک میان وعده کوچک پیش از رفتن میل کنید.
eating_out.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:10 (ویرایش خارجی)