ابزار کاربر

ابزار سایت


elderly

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


استفاده از اپلیکیشن خورشاد برای افراد سالمند نه تنها قابل استفاده است بلکه بسیار توصیه می‌شود تا علاوه بر مدیریت وزن و بیماری‌های مرتبط مانند دیابت و کبد چرب، کاربر بداند که آیا مواد مغذی لازم را بطور روزانه به نسبت مناسب دریافت می کند یا خیر.

elderly.1530515462.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)