ابزار کاربر

ابزار سایت


elderly

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
elderly [2018/07/02 11:41]
pezhman ایجاد شد
elderly [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-استفاده از اپلیکیشن خورشاد برای افراد سالمند نه تنها قابل استفاده است بلکه بسیار توصیه می‌شود تا علاوه بر مدیریت وزن و بیماری‌های مرتبط مانند دیابت و کبد چرب، کاربر بداند که آیا مواد مغذی لازم را بطور روزانه به نسبت مناسب دریافت می کند یا خیر.{{:​13----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 +====== آیاافراد سالمند می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟ ====== 
 + 
 +استفاده از اپلیکیشن خورشاد برای افراد سالمند نه تنها قابل استفاده است بلکه بسیار توصیه می‌شود تا علاوه بر مدیریت وزن و بیماری‌های مرتبط مانند دیابت و کبد چرب، کاربر بداند که آیا مواد مغذی لازم را بطور روزانه به نسبت مناسب دریافت می کند یا خیر.{{:​13----01.jpg?​direct&​500 |}}
elderly.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)