ابزار کاربر

ابزار سایت


energy

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد نگارش بعد در دو طرف
energy [2016/05/17 19:34]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
energy [2016/07/21 17:55]
pezhman
خط 10: خط 10:
 همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. ​ همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. ​
 وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی می باشد؛ [[Energy-Weight|ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن]] وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی می باشد؛ [[Energy-Weight|ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن]]
 +
 +{{ :​khorshad_-_infographics_-_how_much_calorie.jpg?​direct |}}
  
energy.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)