ابزار کاربر

ابزار سایت


energy

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
energy [2019/04/22 11:10]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
energy [2019/07/16 13:22]
pezhman
خط 1: خط 1:
 انرژی (Energy) انرژی (Energy)
  
-برای بقا، موجودات زنده باید به گونه های مختلف انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. گیاهان ​ انرژی خورشید را در پیوند های گلوکز ذخیره میکنند و ترکیب های مختلف کربوهیدرات، پروتئین و چربی را میسازند. حیوانها و انسانها مواد غذایی و انرژی را از طریق مصرف گیاهان و سایر حیوانات بدست می آورند.+برای بقا، موجودات زنده باید به گونه های مختلف انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. گیاهان ​ انرژی خورشید را در پیوند های گلوکز ذخیره میکنند و ترکیب های مختلف ​[[carbohydrates|کربوهیدرات]]، [[proteins|پروتئین]] و [[fats|چربی]] را میسازند. حیوانها و انسانها مواد غذایی و انرژی را از طریق مصرف گیاهان و سایر حیوانات بدست می آورند.
  
 بدن با سوخت و ساز (متابولیسم) غذا انرژی ذخیره شده در کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و الکل را آزاد میکند. بدن با سوخت و ساز (متابولیسم) غذا انرژی ذخیره شده در کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و الکل را آزاد میکند.
 فرایند های سلولی انرژی را برای کارهای مورد نیاز حیات فراهم می کنند، فرایندهایی شامل: فعالیت های شیمیایی برای حفظ بافت های بدن، ارسال پیام های الکتریکی اعصاب، کارهای مکانیکی عضلات و تولید گرما برای تامین دمای بدن. فرایند های سلولی انرژی را برای کارهای مورد نیاز حیات فراهم می کنند، فرایندهایی شامل: فعالیت های شیمیایی برای حفظ بافت های بدن، ارسال پیام های الکتریکی اعصاب، کارهای مکانیکی عضلات و تولید گرما برای تامین دمای بدن.
  
-انرژی مورد نیاز +====== ​انرژی مورد نیاز ​====== 
-هر فرد با توجه به سن، جنسیت، وزن، قد و تحرک فیزیکی به میزان مشخصی انرژی برای رشد و یا حفظ بدن نیاز دارد. در کودکان، زنان باردار و مادران شیرده تولید و ساخت بافتهای جدید و یا تولید شیر میزان انرژی مورد نیاز را افزایش میدهند.+ 
 +هر فرد با توجه به سن، جنسیت، وزن، قد و تحرک فیزیکی به [[http://​www.khorshad.com/​index.html#​analysis|میزان مشخصی انرژی]] برای رشد و یا حفظ بدن نیاز دارد. در کودکان، زنان باردار و مادران شیرده تولید و ساخت بافتهای جدید و یا تولید شیر میزان انرژی مورد نیاز را افزایش میدهند.
 همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. ​ همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. ​
-وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی می باشد؛ [[Energy-Weight|ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن]]+وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی ​و [[nutrition|تغذیه]] نامناسب ​می باشد؛ [[Energy-Weight|ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن]]
  
 {{ :​khorshad_-_infographics_-_how_much_calorie.jpg?​direct |}} {{ :​khorshad_-_infographics_-_how_much_calorie.jpg?​direct |}}
  
energy.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)