ابزار کاربر

ابزار سایت


energy-requirements

انرژی مورد نیاز بدن

متخصصان تغذیه مقدار انرژی مصرفی روزانه را به دو قسمت تقسیم میکنند:

energy-requirements.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:10 (ویرایش خارجی)