ابزار کاربر

ابزار سایت


extreme_low_calorie_diet

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


رژیم های بسیار کم انرژی

کاهش انرژی دریافتی به کمتر از ۸۰۰ کالری در دراز مدت عوارض زیادی از جمله اختلالات عصبی و هورمونی به همراه دارد. در چنین شرایطی بیش از ۵۰ درصد کاهش وزن شدید ناشی از دست دادن مایعات بدن است و افت فشار خون، افزایش اسید اوریک و سنگ صفرا را سبب می شود.

extreme_low_calorie_diet.1454741716.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:08 (ویرایش خارجی)