ابزار کاربر

ابزار سایت


extreme_low_calorie_diet

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
extreme_low_calorie_diet [2016/02/06 10:25]
pezhman created
extreme_low_calorie_diet [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-رژیم های بسیار کم انرژی+ 
 +====== ​رژیم های بسیار کم انرژی ​====== 
  
 کاهش انرژی دریافتی به کمتر از ۸۰۰ کالری در دراز مدت عوارض زیادی از جمله اختلالات عصبی و هورمونی به همراه دارد. کاهش انرژی دریافتی به کمتر از ۸۰۰ کالری در دراز مدت عوارض زیادی از جمله اختلالات عصبی و هورمونی به همراه دارد.
 در چنین شرایطی بیش از ۵۰ درصد کاهش وزن شدید ناشی از دست دادن مایعات بدن است و افت فشار خون، افزایش اسید اوریک و سنگ صفرا را سبب می شود. در چنین شرایطی بیش از ۵۰ درصد کاهش وزن شدید ناشی از دست دادن مایعات بدن است و افت فشار خون، افزایش اسید اوریک و سنگ صفرا را سبب می شود.
extreme_low_calorie_diet.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)