ابزار کاربر

ابزار سایت


fig

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
fig [2016/02/04 14:50]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
fig [2016/07/13 17:23]
pezhman
خط 8: خط 8:
 انجیر های نرم، گوشت دار تر که ساقه آنها هنوز سفت است را انتخاب کنید. انجیر های نرم، گوشت دار تر که ساقه آنها هنوز سفت است را انتخاب کنید.
 انجیر هایی که آب انداخته اند، فاسد شده، سوراخ دار یا بوی ترشیدگی دارند را انتخاب نکنید. انجیر هایی که آب انداخته اند، فاسد شده، سوراخ دار یا بوی ترشیدگی دارند را انتخاب نکنید.
 +{{:​pic-fig.jpg?​direct |}}
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
fig.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)