ابزار کاربر

ابزار سایت


fig

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
fig [2016/07/09 13:20]
pezhman
fig [2016/07/13 17:23]
pezhman
خط 3: خط 3:
  
 میوه درخت انجیر، محصول گیاهی است که بومی نواحی مدیترانه ای می باشد. از لحاظ گیاه شناسی، انجیر یک میوه واقعی نیست بلکه یک محفظه گوشتی است که تعداد زیادی دانه های ترد را در بردارد که فندقه نام دارند که میوه های واقعی هستند. شناخته شده ترین نوع انجیر، انجیر سیاه است که شیرین است و نسبت به سایر انواع انجیر بافت خشکتری دارد و نسبت به سایر انواع انجیر استحکام بیشتری دارد. ​ انجیر سبز که آبدارتر است پوستی نرم دارد و انجیر بنفش، آبدارترین، شیرین ترین، و حساس ترین و کم یاب ترین نوع انجیر می باشد. میوه درخت انجیر، محصول گیاهی است که بومی نواحی مدیترانه ای می باشد. از لحاظ گیاه شناسی، انجیر یک میوه واقعی نیست بلکه یک محفظه گوشتی است که تعداد زیادی دانه های ترد را در بردارد که فندقه نام دارند که میوه های واقعی هستند. شناخته شده ترین نوع انجیر، انجیر سیاه است که شیرین است و نسبت به سایر انواع انجیر بافت خشکتری دارد و نسبت به سایر انواع انجیر استحکام بیشتری دارد. ​ انجیر سبز که آبدارتر است پوستی نرم دارد و انجیر بنفش، آبدارترین، شیرین ترین، و حساس ترین و کم یاب ترین نوع انجیر می باشد.
-{{:​pic-fig.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
 انجیر های نرم، گوشت دار تر که ساقه آنها هنوز سفت است را انتخاب کنید. انجیر های نرم، گوشت دار تر که ساقه آنها هنوز سفت است را انتخاب کنید.
 انجیر هایی که آب انداخته اند، فاسد شده، سوراخ دار یا بوی ترشیدگی دارند را انتخاب نکنید. انجیر هایی که آب انداخته اند، فاسد شده، سوراخ دار یا بوی ترشیدگی دارند را انتخاب نکنید.
 +{{:​pic-fig.jpg?​direct |}}
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
fig.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)