ابزار کاربر

ابزار سایت


fish

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

fish [2019/04/22 11:10]
fish [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== ماهی‌ها ======
 +
 +
 +===== نکاتی درباره خرید ماهی =====
 +==== ماهی تازه کامل ====
 +
 +
 +==== ماهی تازه تکه‌ای ====
 +
 +
 +==== ماهی منجمد ====
 +
 +
 +==== ماهی دودی ====
 +
 +
 +===== نکاتی درباره نگهداری ماهی =====
 +
 +==== منجمدکردن ====
 +
 +
 +
 +
 +===== نکاتی درباره آماده‌سازی ماهی =====
 +==== ماهی منجمد ====
 +
 +
 +==== ماهی تازه ====
 +=== گرفتن پولک ===
 +
 +
 +=== تمیز کردن ===
 +
 +
 +=== خالی کردن شکم ===
 +
 +
 +=== فیله کردن ===
 +
 +== ماهی گرد ==
 +
 +
 +== ماهی تخت ==
 +
 +
 +===== نکاتی درباره پخت ماهی =====
 +
 +==== پخت با حرارت خشک ====
 +
 +
 +==== پخت با حرارت مرطوب ====
 +
 +
 +==== سرخ کردن ====
 +
 +
 +==== پخت با مایکروویو ====
 +