ابزار کاربر

ابزار سایت


food_pyramid_myplate

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
نگارش بعد نگارش بعد در دو طرف
food_pyramid_myplate [2019/07/03 12:03]
pezhman
food_pyramid_myplate [2019/07/06 14:06]
pezhman
خط 2: خط 2:
  
  
-از سال ۱۹۱۶ سازمان غذا و داروی آمریکاایده‌ی گروه‌بندی خوراکی‌ها مطرح کرد. در گذر زمان و با دانش جدید و به منظور ساده کردن درک آن برای همه، مباحثی مانند هرم غذایی شکل گرفت و اخیرا جای خود را به «بشقاب من» یا MyPLate ‌داده است. ولی مفهموم کلی همیشه یکی بوده است. قرار دادن خوراکی‌های مشابه در یک گروه و تعیین میزان مناسبی که یک فرد باید در روز و یا هفته از هر کدام مصرف کند.+از سال ۱۹۱۶ سازمان غذا و داروی آمریکا ایده‌ی گروه‌بندی خوراکی‌ها مطرح کرد. در گذر زمان و با دانش جدید و به منظور ساده کردن درک آن برای همه، مباحثی مانند هرم غذایی شکل گرفت و اخیرا جای خود را به «بشقاب من» یا MyPLate ‌داده است. ولی مفهموم کلی همیشه یکی بوده است. قرار دادن خوراکی‌های مشابه در یک گروه و تعیین میزان مناسبی که یک فرد باید در روز و یا هفته از هر کدام مصرف کند.
 {{::​food_pyramid_myplate.jpg?​700|}} {{::​food_pyramid_myplate.jpg?​700|}}
  
-ایجاد تنوع و تعادل در برنامه غذایی برای داشتن یک رژیم غذایی سالم برای همه افراد ضروری است. تنوع به معنای استفاده از همه گروه‌های غذایی در برنامه روزانه و تعادل به معنای ​عدم حذف یک گروه ​یا عدم استفاده کنترل نشده ​از گروه دیگر ​است. هرم غذایی به عنوان یک راهنمای مناسب مقادیر مورد نیاز مصرف از هر گروه را مشخص می‌کند و شامل گروه‌های، سبزیجات، غلات، میوه‌ها، لبنیات، گوشت-حبوبات و چربی‌ها می‌باشد.+ایجاد تنوع و تعادل در برنامه غذایی برای داشتن یک رژیم غذایی سالم برای همه افراد ضروری است. تنوع به معنای استفاده از همه گروه‌های غذایی در برنامه روزانه و تعادل به معنای مصرف همه ​گروه‌ها به نسبت مناسب است. هرم غذایی به عنوان یک راهنمای مناسب مقادیر مورد نیاز مصرف از هر گروه را مشخص می‌کند و شامل گروه‌های، سبزیجات، غلات، میوه‌ها، لبنیات، گوشت-حبوبات و چربی‌ها می‌باشد. [[http://​www.khorshad.com/​index.html|بسته غذای رژيمی خورشاد]] بر مبنای همین اصل علمی طراحی شده است، تنوع و تعادل همه گروّ های غذایی.
  
 ===== گروه سبزیجات ===== ===== گروه سبزیجات =====
food_pyramid_myplate.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)