ابزار کاربر

ابزار سایت


food_pyramid_myplate

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد نگارش بعد در دو طرف
food_pyramid_myplate [2019/07/03 13:45]
pezhman
food_pyramid_myplate [2019/07/06 14:06]
pezhman
خط 5: خط 5:
 {{::​food_pyramid_myplate.jpg?​700|}} {{::​food_pyramid_myplate.jpg?​700|}}
  
-ایجاد تنوع و تعادل در برنامه غذایی برای داشتن یک رژیم غذایی سالم برای همه افراد ضروری است. تنوع به معنای استفاده از همه گروه‌های غذایی در برنامه روزانه و تعادل به معنای ​عدم حذف یک گروه ​یا عدم استفاده کنترل نشده ​از گروه دیگر ​است. هرم غذایی به عنوان یک راهنمای مناسب مقادیر مورد نیاز مصرف از هر گروه را مشخص می‌کند و شامل گروه‌های، سبزیجات، غلات، میوه‌ها، لبنیات، گوشت-حبوبات و چربی‌ها می‌باشد.+ایجاد تنوع و تعادل در برنامه غذایی برای داشتن یک رژیم غذایی سالم برای همه افراد ضروری است. تنوع به معنای استفاده از همه گروه‌های غذایی در برنامه روزانه و تعادل به معنای مصرف همه ​گروه‌ها به نسبت مناسب است. هرم غذایی به عنوان یک راهنمای مناسب مقادیر مورد نیاز مصرف از هر گروه را مشخص می‌کند و شامل گروه‌های، سبزیجات، غلات، میوه‌ها، لبنیات، گوشت-حبوبات و چربی‌ها می‌باشد. [[http://​www.khorshad.com/​index.html|بسته غذای رژيمی خورشاد]] بر مبنای همین اصل علمی طراحی شده است، تنوع و تعادل همه گروّ های غذایی.
  
 ===== گروه سبزیجات ===== ===== گروه سبزیجات =====
food_pyramid_myplate.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)