ابزار کاربر

ابزار سایت


goalweight_step1

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
goalweight_step1 [2018/08/28 10:29]
pezhman
goalweight_step1 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
-====== ​ ​====== برای کاربر جدید، + ​====== برای کاربر جدید، وزن هدف بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ ======
-وزن هدف +
-بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ ​====== ​======+
    
  
goalweight_step1.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)