ابزار کاربر

ابزار سایت


goalweight_step2

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

goalweight_step2 [2019/04/22 11:10]
goalweight_step2 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +====== برای کاربر فعلی، چه پارامترهایی در تعیین وزن هدف در نظر گرفته می‌شوند؟ ======
 +اپلیکشن خورشاد به تدریج بر اساس اطلاعاتی که از کاربر دریافت می‌کند و پیشرفت و پشتکار و دقت وی در رعایت برنامه روزانه، متناوبا در برنامه‌ی وی بازنگری می‌کند. در صورت لزوم وزن هدف را نیز دوباره تعیین می‌کند. این فرایند تا رسیدن به وزن دلخواه و یا ایده‌آل کاربر ادامه دارد.{{:​03----01.jpg?​direct&​500 |}}