ابزار کاربر

ابزار سایت


ingredient2

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
ingredient2 [2018/07/10 10:29]
pezhman ایجاد شد
ingredient2 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-اگر ماده‌ی اولیه‌ای هست که در لیست اپلیکیشن آنرا نیافته‌اید برای ما بنویسید تا پاسختان را بدهیم.{{:​26----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 + 
 +====== آیا ماده اولیه‌ای هست که در اپلیکیشن خورشاد آنرا نیافته‌اید؟ ====== 
 + 
 +اگر ماده‌ی اولیه‌ای هست که در لیست اپلیکیشن آنرا نیافته‌اید برای ما بنویسید تا پاسختان را بدهیم.{{:​26----01.jpg?​direct&​500 |}}
ingredient2.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)