ابزار کاربر

ابزار سایت


iranian_international

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


محاسبه جدول ارزش غذایی بر اساس مواد اولیه تشکیل‌دهنده آن انجام می‌گیرد. از زمان تاسیس خورشاد در سال ۱۳۸۸ تا به حال، با افراد بسیاری در زمینه هنر آشپزی همکاری داشته‌ایم و صدها غذا و دسر رژیمی و غیر رژیمی را تهیه کرده‌ایم. با دانش اندوخته‌ای که در اختیار داریم و همچنین بهره‌گیری از مراجع موجود ارزش غذایی هر خوراکی را در واحدها و اندازه‌های مختلف محاسبه کرده‌ایم و در اپلیکیشن قرار داده‌ایم.

iranian_international.1531202750.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/02/19 12:13 (ویرایش خارجی)