ابزار کاربر

ابزار سایت


kids

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

kids [2018/07/02 11:39]
pezhman ایجاد شد
kids [2018/08/28 12:04]
pezhman
خط 1: خط 1:
-در اپلیکیشن خورشاد، محاسبه انرژی روزانه مورد نیاز برای افراد از دو سال به بالا در گروه‌های مختلف سنی با بیشترین دقت بر اساس مبانی علمی تعیین می‌شود.{{:​12----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 + 
 +====== آیا کودکان و نوجوانان می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟ ====== 
 +در اپلیکیشن خورشاد، محاسبه انرژی روزانه مورد نیاز برای افراد از دو سال به بالا در گروه‌های مختلف سنی با بیشترین دقت بر اساس مبانی علمی تعیین می‌شود.{{:​12----01.jpg?​direct&​500 |}}
kids.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)