ابزار کاربر

ابزار سایت


kids

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


در اپلیکیشن خورشاد، محاسبه انرژی روزانه مورد نیاز برای افراد از دو سال به بالا در گروه‌های مختلف سنی با بیشترین دقت بر اساس مبانی علمی تعیین می‌شود.

kids.1530515397.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)