ابزار کاربر

ابزار سایت


kids

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

kids [2019/04/22 11:10]
kids [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +
 +====== آیا کودکان و نوجوانان می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟ ======
 +در اپلیکیشن خورشاد، محاسبه انرژی روزانه مورد نیاز برای افراد از دو سال به بالا در گروه‌های مختلف سنی با بیشترین دقت بر اساس مبانی علمی تعیین می‌شود.{{:​12----01.jpg?​direct&​500 |}}