ابزار کاربر

ابزار سایت


legumes

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
legumes [2016/02/25 08:02]
pezhman [پخت در زودپز]
legumes [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 33: خط 33:
  
 [[Bean|لوبیا (Bean)]] [[Bean|لوبیا (Bean)]]
 +
 [[Mung Bean|ماش (Mung Bean)]] [[Mung Bean|ماش (Mung Bean)]]
 +
 [[Lentil|عدس (Lentil)]] [[Lentil|عدس (Lentil)]]
 +
 [[Pea|نخود سبز (Pea)]] [[Pea|نخود سبز (Pea)]]
 +
 [[Chickpea|نخود آبگوشتی (Chickpea)]] [[Chickpea|نخود آبگوشتی (Chickpea)]]
 +
 [[Peanut|بادام زمینی (Peanut)]] [[Peanut|بادام زمینی (Peanut)]]
 +
 [[Soybean|دانه سویا (Soybean)]] [[Soybean|دانه سویا (Soybean)]]
 +
 [[Soy Milk|شیر سویا (Soy Milk)]] [[Soy Milk|شیر سویا (Soy Milk)]]
 +
 [[Tofu|توفو (Tofu)]] [[Tofu|توفو (Tofu)]]
 +
 [[Broad Bean|باقلا (Broad Bean)]] [[Broad Bean|باقلا (Broad Bean)]]
legumes.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)